Chrzest

Rodzice powinni zapisać dziecko w Kancelarii parafialnej.

NALEŻY PRZYNIEŚĆ:

 1. wyciąg aktu urodzenia z U.S.C.
 2. jeśli rodzice dziecka są z innej parafii, a pragną chrztu w naszym kościele proszeni są o przyniesienie zezwolenia od ks. proboszcza ze swojej parafii
 3. zaświadczenie od rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych)

Na rodziców Chrzestnych należy wybrać tych, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i w swoim środowisku są dobrymi apostołami Chrystusa (katolikami praktykującymi)

Jakie warunki należy spełniać aby zostać chrzestnym dziecka:

 • został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców (opiekunów)
 • jest katolikiem
 • ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić
 • prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek przeszkody kanonicznej)
 • nie jest ojcem ani matką dziecka (osoby przyjmującej chrzest)

Drodzy Rodzice Chrzestni:

Przyjmujecie na siebie obowiązek pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie, odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał złączone z nim zadania.

Podając do chrztu świętego dziecko, rodzicie je do życia Bożego. Przyjmujecie obowiązek dawania dziecku - chrześniakowi przykładu życia religijnego, oraz troski o jego wykształcenie i wychowanie katolickie. Dowodem Waszej dojrzałości religijnej jest spowiedź i Komunia Św. w intencji dziecka - chrześniaka, oraz metryka ślubu, lub świadectwo z katechizacji, lub indeks uczestniczenia, czy ukończenia katechizacji.