Klub 50 plus

Komitet Założycielski Stowarzyszenia o nazwie „Klub Seniora 50 +” powołano 1.12.2011 r. Opracowano statut i inne dokumenty.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 5.12.2011 r. pod Nr 17/Z/P-ce . 4.02.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Wybrano Zarząd Klubu w osobach:

 • Józef Rubin – Prezes
 • Mieczysław Paszkowski – Z-ca Prezesa
 • Władysław Helis – Sekretarz
 • Sabina Tymosiak – Skarbnik

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Działanie na rzecz osób starszych – integracja środowiska i przeciwdziałanie poczuciu alienacji oraz aktywizacja społeczności lokalnej
 • Popularyzacja wiedzy z dziedziny nauki kultury, medycyny wśród członków
 • Promocja, popieranie i kultywowanie tradycji
 • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami
 • Inicjowanie i utrzymanie więzi koleżeńskich wśród członków Klubu
 • Organizowanie grup zainteresowań w tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej
 • Inicjowanie i organizowanie pomocy dla członków Klubu wymagających pomocy.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez
 • Współpracuje z osobami i instytucjami o podobnych celach działania
 • Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji samorządowej
 • Inne działania realizujące cele statutowe.

W bieżącym roku członkowie Klubu uczestniczyli w wycieczkach do Szczyrku, Browaru Tychy, Kamienia Śląskiego, Opola, Częstochowy. Uczestniczyli w spektaklach teatralnych i wystawach organizowanych przez MOKiS w Pyskowicach, w prelekcjach prowadzonych przez specjalistów Szpitali Powiatowego w Pyskowicach, Straż Miejską i Policję. Uczestniczyli także w grillu nad Jeziorem Dzierżno oraz innych imprezach z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki.

W sezonie jesienno – zimowym przewidziane są wyjazdy do operetki i teatru.

Spotkania klubu odbywają się w Domu Parafialnym.