Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska to głos doradczy w parafii. Celem rady jest wspomaganie proboszcza jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.

Kadencja PRD trwa 5 lat, a jej członkowie dobierani są wg. następujących kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności. W skład PRD wchodzą członkowie z urzędu, nominacji oraz z wyboru parafian. Są nimi jedynie katolicy, zaangażowani w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet. Proboszcz jako przewodniczący rady parafialnej zwołuje i przewodniczy posiedzeniu. Z każdego zebrania sporządzany jest protokół, który przechowywany jest w kancelarii parafialnej. Proboszcz przedstawia PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięga opinii na ich temat. Podjęte wspólnie inicjatywy parafialna rada wspiera i pomaga w ich realizacji.

Parafialna Rada Duszpasterska jako grupa ludzi świeckich ma lepszy dostęp do parafian, aby zasięgać opinii i realizować zadania PRD ma być oczami księdza proboszcza w parafii – to posłannictwo świeckich.

Skład Rady Parafialnej na lata 2016 - 2021

Z urzędu

1. Ks. Zbigniew Wnękowicz
2. Ks. Marcin Kutek

Z nominacji

3. Rudolf Kuczmera
4. Barbara Szyszka
5. Czerner Krzysztof
6. Stanisławski Andrzej

Z wyboru

7. Mazur Irena
8. Nalepka Agnieszka
9. Iwan Mariusz
10. Galonska Henryk
11. Miśków Artur
12. Rusinowska Anna
13. Woźniak Andrzej
14. Reimann Teresa
15. Cierpka Zygmunt
16. Foit Ryszard

Skład Rady Parafialnej w latach 2011 - 2016

 • Ksiądz Zbigniew Wnękowicz
 • Ksiądz Adam Jasiurkowski
 • Gabriela Bujara
 • Barbara Szyszka
 • Krzysztof Łapucha
 • Waldemar Trzensik
 • Jerzy Leksy
 • Irena Mazur
 • Mieczysław Paszkowski
 • Ditter Kruczek
 • Rudolf Kuczera
 • Mariusz Iwan
 • Anna Rusinowska
 • Jolanta Grzebinoga

Zebrania PRD odbywają się cyklicznie raz na kwartał. Z każdego zebrania sporządzany jest protokół, natomiast parafianie informowani są o sprawach poruszanych na spotkaniu.