Komunia Św

Sakrament Komunii Świętej udzielany jest w święto Zesłania Ducha Świętego.

W naszej parafii przygotowanie do I Komunii Świętej odbywa się poprzez katechezę w szkole, a także uczestnictwo w mszy szkolnej. Dobrze byłoby gdyby dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w nabożeństwach, jakie odbywają się w ciągu roku tj. Majowe, Różaniec, Droga Krzyżowa.  

Rodzice uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w kościele. Terminy spotkań ogłaszane są na niedzielnych Mszach Świętych.