MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 26.11.2023 – 03.12.2023 r.

NIEDZIELA

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA


26.11.2023
18.00 1. Za †† ojców Pawła Szołtysik i Wincentego Leksy.
2. Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarowana od siostrzenicy.
8.00 Za † Magdalenę Knopek – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców ulic: Lipowej, Ogrodowej i Brzozowej.
9.30 Za † ojca Franciszka Gabriel w 45 roczn. śmierci, † matkę Różę, †† z rodzin Gabriel i Konopka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Marka Sikory z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † matkę Marię Lachur w 5 roczn. śmierci.
ROCZEK: Jakub BIEŃKA.
16.00 Za †† Annę i Czesława Buczny oraz †† z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK
27.11.2023
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Anny i Tomasza Bujara z ok. 9 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † ojca Prokopa Suchińskiego, † męża Kazimierza Surman oraz †† z rodziny.
WTOREK
28.11.2023
7.30 Za † Zofię Kusz.
ŚRODA
29.11.2023
18.00 1. Za † żonę Wiesławę Misińską w 4 roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. brata Tadeusza z ok. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
30.11.2023
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Amandy z ok. 27 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za †† rodziców Genowefę i Pawła Wyrzgoł, Małgorzatę i Engelberta Henne, Łucję i Edwarda Maleska, brata Jana, siostrzeńca Krzysztofa, Edeltraudę Mateja, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
01.12.2023
18.00 1. W int. czcicieli Serca Pana Jezusa oraz pyskowickiego Hospicjum.
2. Za †† rodziców Elfrydę Helmuta Wycisk, † siostrę Marię, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierp.
SOBOTA
02.12.2023
7.30 Do Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz o nawrócenie grzeszników i o pokój w sercach, rodzinach i na całym świecie.
18.00 1. Za † ojca Andrzeja Kuziów w 26 roczn. śmierci, † matkę Józefę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Adama Chwedorowicz, †† rodziców Mariannę i Edwarda Jaszczak.
NIEDZIELA

I ADWENTU


03.12.2023
8.00 Za †† rodziców Rozalię i Teofila Rogala, brata Czesława, †† z rodzin Ślusarczyk i Rogala oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Lucyny i Stanisława Wypchło z ok. 40 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Ireny z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Andrzeja Koźbę w 1 roczn. śmierci.
16.00 Za †† rodziców Mariannę i Jana Mucha oraz † brata Jerzego.
ROCZEK: Jakub HENNE.