MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 03.12.2023 – 10.12.2023 r.

>

NIEDZIELA

I ADWENTU


03.12.2023
18.00 1. Za † ojca Andrzeja Kuziów w 26 roczn. śmierci, † matkę Józefę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Adama Chwedorowicz, †† rodziców Mariannę i Edwarda Jaszczak.
8.00 Za †† rodziców Rozalię i Teofila Rogala, brata Czesława, †† z rodzin Ślusarczyk i Rogala oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Lucyny i Stanisława Wypchło z ok. 40 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Ireny z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Andrzeja Koźbę w 1 roczn. śmierci.
15.15 NIESZPORY ADWENTOWE.
16.00 Za †† rodziców Mariannę i Jana Mucha oraz † brata Jerzego.
ROCZEK: Jakub HENNE.
PONIEDZIAŁEK
04.12.2023
ŚW. BARBARY
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. Św. Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. żyjących i zmarłych górników z naszej parafii oraz w int. ich rodzin.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Barbary Włodarczyk z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Marka Rudowskiego w 30 dzień po śmierci.
WTOREK
05.12.2023
18.00 1. Za † Magdalenę Knopek – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców ulic: Lipowej, Ogrodowej i Brzozowej.
2. Za † Jerzego Kalus – Msza Św. ofiarow. od Marii i Piotra z rodziną.
ŚRODA
06.12.2023
18.00 1. Za † Agnieszkę Szyszka – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
2. Za †† matkę Anielę Zaryczańską w 2 roczn. śm., ojca Władysława, ks. Bolesława Zaryczańskiego, † Franciszkę Zaryczańską, Marię i Jana Kurtycz oraz Mieczysława i Zdzisławę Zaryczańskich.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
07.12.2023
ŚW. AMBROŻEGO
18.00 1. Za †† Edwarda i Janusza Pikuła.
2. Za †† rodziców Ewę i Zbigniewa Makowskich.
PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

08.12.2023
8.00 Za †† rodziców Jana i Elżbietę Mostowskich.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Marii z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 W int. Dzieci Marii z naszej Parafii.
SOBOTA
09.12.2023
7.30 Za † matkę Annę Ramach w 30 dzień po śmierci.
18.00 1. Za †† rodziców Barbarę i Bernarda Pardyla, dziadków Jana i Elżbietę Pardyla, Franciszka i Marię Pitrasz oraz †† z pokrew. z obu stron.
2. Za † matkę Amalię Sapich, † ojca Jana i † brata Bernarda.
NIEDZIELA

II ADWENTU


10.12.2023
8.00 Za †† rodziców Mari ę i Pawła Wódka oraz Janinę i Gerarda Pamuła.
9.30 Za † Annę Kryska w roczn. śm., †† rodziców z obu stron oraz †† z rodzin Kryska, Juc i Śwituszak.
11.00 Za † męża Czesława Kiełbasę, †† rodziców Marię i Pawła Bienia, teściów Stanisława i Marię Kiełbasa, szwagrów Jana i Zdzisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † męża Czesława Kiełbasę, †† rodziców Marię i Pawła Bienia, teściów Stanisława i Marię Kiełbasa, szwagrów Jana i Zdzisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NIESZPORY ADWENTOWE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Wiktora Skrzypkowskiego z ok. 9 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Jakub Henne