MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 10.03.2024 – 17.03.2024 r.

NIEDZIELA

IV
WIELKIEGO POSTU


Laetare

10.03.2024
18.00 1. Za †† ojców Wincentego Leksy i Pawła Scholtysik.
2. Za † matkę Helenę Nobiałek w 14 roczn. śm., † ojca Edmunda, † męża Jana, †† z rodzin Nobiałek, Kaźmierczak i Stankiewicz oraz dusze w czyśćcu cierp.
8.00 Za † Erikę Trzensik – Msza Św. ofiarow. od rodziny Sieron.
9.30 Za †† rodziców Marię i Jana Michalik oraz siostrę Helenę Rabiańską w 12 roczn. śmierci.
11.00 Za †† rodziców Karolinę i Piotra Karaś, męża Gintra, †† brata i bratową, † Katarzynę Bodak oraz †† z rodziny.
12.15 Za † Brygidę Koss w 10 roczn. śm. oraz †† rodziców Teresę i Joachima Kowalskich.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † ojca i dziadka Jana Lis w 12 roczn. śmierci, † matkę Marię, †† dziadków Annę i Michała Lis, Annę i Jana Olender oraz †† z rodzin Lis i Olender.
PONIEDZIAŁEK
11.03.2024
18.00 1. Za †† Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa, †† kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † córkę Marzenę Januszkiewicz – Merta w 8 roczn. śmierci.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Barbary i Łukasza z ok. 10 roczn. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
WTOREK
12.03.2024
7.30 1. Za † Michała Magdę – Msza Św. ofiarow. od rodziny Janus z Trzęsówki.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
13.03.2024
18.00 1. Za †† Jana i Janinę Kijek.
2. Za † Jana Posackiego – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Kolejowej.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
14.03.2024
18.00 1. Za † brata Włodzimierza Jaskółę w 9 roczn. śm., †† kuzynów Jacka i Pawła Jaskóła, Grzegorza Kucharskiego i Janusza Turczyna.
2. Za † męża i ojca Tadeusza Ogonowskiego w 11 roczn. śmierci.
PIĄTEK
15.03.2024
18.00 1. W int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2.Za †† teściów Barbarę i Bernarda Miozga, męża Ernesta, szwagrów Jerzego, Henryka i Józefa, szwagierkę Emilię oraz †† z rodzin Pogrzeba, Havemeister i Stolc.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Macieja Witecy z ok. 12 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
16.03.2024
7.30 Za † matkę Władysławę Kierach w 16 roczn. śm., † ojca Edwarda, †† dziadków Sołtysiak i Kierach, chrześniaka Adama Lewandowskiego, Józefa Moroz, wujka Stefana Grelę, Stanisławę Sołtysiak i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Za † matkę Marię Kauder w 6 roczn. śm., † ojca Józefa oraz †† z rodzin Kauder, Szmit i Blaszczyk.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Edeltraudy Osiniak z ok. 65 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
NIEDZIELA

V
WIELKIEGO POSTU


17.03.2024
8.00 Za †† Adelajdę i Jana Pordzik, Janinę i Pawła Szmajnta oraz †† z rodzin Pordzik i Szmajnta.
9.30 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, †† dziadków z Rodzin Ociepka i Jagła i dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Za † syna Zygmunta Andrusiak w 7 roczn. śmierci oraz † ojca Jana.
CHRZEST: Hanna KRAWCZYK.
12.15 Za † ojca Stanisława Iwan w roczn. śmierci, † matkę Apolonie oraz †† z pokrewieństwa.
  GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † syna Michała Chomkę w 9 rocz. śmierci † ojca Bolesława, †† teściów Jana i Edwardę, szwagra Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące