MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 23.04.2023 – 30.04.2023 r.

NIEDZIELA
III
WIELKANOCY


23.04.2023
18.00 1. Za †† Michała i Zdzisława Konopelskich oraz †† Józefa, Annę i Jana Szeliga.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Tadeusza Kopczyńskiego z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Leksy.
8.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodziny Michali.
9.30 Za †† rodziców Annę i Rudolfa Krzykalla, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Heleny Błyszczak z ok. 89 roczn. ur. i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
12.15 O Boże błogosławieństwo i opiekę Najśw. Maryi Panny dla Rafała Piecha.
15.00 NIESZPORY WIELKANOCNE
16.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Joanny z ok. 94 roczn. ur. i o Boże błogosławieństwo w rodzinie
PONIEDZIAŁEK
24.04.2023
ŚW. WOJCIECHA
8.00 1. Za † matkę Bronisławę Kupczak w 2 roczn. śmierci oraz † ojca Kazimierza.
2. Za † żonę Zofię Brych w 1 roczn. śmierci, †† rodziców Stefanię i Romana Brych, teściów Władysławę i Józefa Zięba oraz †† z rodzin Brych, Zięba i Gucwa.
WTOREK
25.04.2023
ŚW. MARKA EW.
7.30 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski w int. Andrzeja Ryszko z prośbą o dalsze zdrowie i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Sabiny Kosel z ok. 33 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
ŚRODA
26.04.2023
18.00 1. Za † brata Rudolfa Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Stanisława Koźbę w 8 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Koźba i Kwaśniok.
3. Za † Jana Flak w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
27.04.2023
18.00 1. Za † ojca Wiktora Heide w roczn. śmierci, † matkę Marię, †† braci Franciszka, Zygfryda i Bernarda, † Martę Bas, †† z rodzin Heide, Gajda i Bas oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † matkę Sabinę Śliwińską, † brata Mariana Śliwińskiego, † męża Andrzeja Męcik, † Jerzego Juranek oraz †† z rodziny.
3. Za Leokadię Waloszczyk w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
28.04.2023
18.00 1. Za † matkę Anielę Szumską w roczn. śmierci.
2. Za † ojca Adolfa Trzęsik, †† rodziców i pokrewieństwo.
SOBOTA
29.04.2023
ŚW. KATARZYNY ZE SIENY
7.30 Za † Józefa Czarnynoga.
18.00 1. Za †† rodziców Małgorzatę i Jana Skatula, † Rafała Żelazko, †† z rodzin Skatuła i Czekała
2. Za †† rodziców Janinę i Franciszka Macierzyńskich, † brata Mariana, †† szwagrów Wiktora, Tadeusza i Henryka oraz †† z rodziny.
NIEDZIELA
IV
WIELKANOCY

Niedziela
Dobrego
Pasterza
30.04.2023
8.00 Za † męża i ojca Bronisława.
9.30 Za † ojca Zygmunta Grochowskiego.
11.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Gerarda i Matyldy Sedlaczek z ok. 60 roczn. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
12.15 Za † ojca Józefa Muszyńskiego w 7 roczn. śmierci.
15.15 NIESZPORY WIELKANOCNE
16.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Joanny i Rafała Trojanowskich z ok. 10 roczn. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.