MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 28.05.2023 – 04.06.2023 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO

28.05.2023
18.00 1. Za † ojca Jana Dębowskiego, † teścia Sławomira Zdonek oraz †† z pokrewieństwa.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Agnieszki Skrzypkowskiej z ok. 50 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
8.00 Za †† Wandę i Henryka Adamczyk oraz †† z rodziny Maniak.
9.30 Za †† Czesława i Janinę Zdon, † Janinę Kulpa oraz †† z rodziny.
11.00 U R O C Z Y S T O Ś Ć    I    K O M U N I I    Ś W I Ę T E J.
12.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Agnieszki Ostromęckiej z ok. 40 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Małgorzaty Sapich z ok. 50 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
NMP MATKI KOŚCIOŁA

29.05.2023
9.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int wnuków Mikołaja i Krzysztofa oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
16.00 Za † Hildegardę Majeran – Msza św. ofiarow. od sąsiadów.
18.00 Za † męża Wiesława Rybak w 8 roczn. śm., oraz †† rodziców z obu stron
WTOREK
30.05.2023
7.30 W int. Parafian
18.00 a † Stanisława Wieczorek – Msza Św. ofiarowana od Marii i Andrzeja Mamak z Limanowej.
ŚRODA
31.05.2023
ŚWIĘTO
NAWIEDZENIA NMP
18.00 1. Za † Małgorzatę Bienia w 5 roczn. śm., † męża Piotra, †† dziadków oraz †† z rodzin Bienia i Szulc.
2. W int. Parafian.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK
01.06.2023
JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO
I WIECZNEGO KAPŁANA
18.00 1. O uświęcenie kapłanów.
2. O nowe liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.
PIĄTEK
02.06.2023
I PIĄTEK MIESIĄCA
18.00 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i w intencji pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Annę Bystry w 3 roczn. śm., oraz †† z rodziny Łukasiewicz – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
SOBOTA
03.06.2023
I SOBOTA MIESIĄCA
7.30 Do Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz o nawrócenie grzeszników i o pokój w sercach, rodzinach i na całym świecie.
18.00 1. Za † męża Stanisława Gilewskiego, †† rodziców, teściów i brata Mariana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Rainharda Porada, † ojca Jana Sapich, † matkę Amalię i V brata Bernarda.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ
TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ

04.06.2023
8.00 W int. Parafian.
9.30 Za †† rodziców Agafię i Michała Juc, †† rodzeństwo z obu stron oraz †† z rodzin Juc, Śwituszak i Kryska.
11.00 Za † ojca Eugeniusza Sydor w 7 roczn. śm., oraz †† dziadków z obu stron.
12.15 Za † Franciszkę Wach.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA
16.00 Rocznica I Komunii Św.