MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 11.06.2023 – 18.06.2023 r.

NIEDZIELA
X ZWYKŁA

11.06.2023
18.00 1. Za † syna i brata Andrzeja w roczn. śmierci, † męża Sylwestra oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † syna Damiana Żuchniewicz w 12 roczn. śmierci, †† rodziców Annę i Jana Waćkowskich oraz † Stanisława Żuchniewicz.
8.00 Za † ojca Mieczysława Bartoszek oraz †† z rodzin Bartoszek i Konarski.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Janinę i Gerarda Pamuła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za †† rodziców Ingeborgę i Rudolfa Kunert, †† teściów Marię i Józefa Brzoska, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Alicja TERESZCZUK.
CHRZEST: Natan LEWANDOWSKI i Magdalena KNOPEK.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA
16.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, † Daniela Podolak, †† teściów Władysławę i Zygmunta Jakubowskich, † Ewę oraz †† z rodzin Łukaszyk i Parobek.
PONIEDZIAŁEK
12.06.2023
18.00 1. Za †† z rodzin Biwo i Godawa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Annę Lewicką.
WTOREK
13.06.2023
ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
7.30 1. Do BOp przez wstaw. MB Fatimskiej z podz. za odebrane łaski prośbą o dalsze w int. rodziny Zawisza.
2. Za †† Michalinę, Józefa, Jana i Józefa Jamborskich, Annę i Piotra Kozakiewicz, Marię i Ludwika Olender oraz †† z pokrewieństwa.
ŚRODA
14.06.2023
BŁ. MICHAŁA KOZALA
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski prośbą o Dary Ducha Św. w int. chrześniaków: Amandy, Żanety, Jakuba i Kamili.
2. Za † męża Macieja Niemczynowskiego w 9 roczn. śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
CZWARTEK
15.06.2023
18.00 1. Za †† Mariana Klimczyk, Jerzego Mainka i Marzenę Merta – Msza Św. ofiarowana od koleżanek i kolegów.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski prośbą o dalsze w int. Anny Cierpka z ok. 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
16.06.2023
UROCZYSTOŚĆ NAJŚW.
SERCA PANA JEZUSA
18.00 1. Za †† rodziców Jana i Józefinę Swadźba, braci Alfonsa, Feliksa, Zygmunta i Edmunda, bratowe: Helenę, Elżbietę i Annę, dziadków z obu stron, Marię i Wilhelma Procel oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Aleksandry Józefowskiej z ok. 18 roczn. ur. i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
SOBOTA
17.06.2023
NIEP. SERCA NAJŚW.
MARYI PANNY
7.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski prośbą o dalsze w int. Jana z ok. 6 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
14.30 ŚLUB: Lamch i Cichoń.
18.00 1. Za †† rodziców Annę i Stefana Bełkot, siostry Ludwinę i Halinę, brata Józefa, bratanka Janusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Kuźmę Werenicz, † Genowefę, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.
NIEDZIELA
XI ZWYKŁA

18.06.2023
8.00 Za †† rodziców Jana i Helenę Kulak oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za †† rodziców Stanisławę i Władysława Janeczek, dziadków Rozalię i Piotra Janeczek i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski prośbą o dalsze w int. Teresy i Andrzeja Woźniak z ok. 40 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † matkę i żonę Jolantę Paszkowską Śliwka w 29 roczn. śm., oraz †† szwagrów Andrzeja i Wiesława.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA
16.00 Za † Władysława Helis w 10 roczn. śm., †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 04.06.2023 – 11.06.2023 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ
TRÓJCY
NAJŚWIĘTSZEJ

04.06.2023
18.00 1. Za † męża Stanisława Gilewskiego, †† rodziców, teściów i brata Mariana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Rainharda Porada, † ojca Jana Sapich, † matkę Amalię i V brata Bernarda.
8.00 W int. Parafian.
9.30 Za †† rodziców Agafię i Michała Juc, †† rodzeństwo z obu stron oraz †† z rodzin Juc, Śwituszak i Kryska.
11.00 Za † ojca Eugeniusza Sydor w 7 roczn. śm., oraz †† dziadków z obu stron.
12.15 Za † Franciszkę Wach.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA
16.00 Rocznica I Komunii Św.
PONIEDZIAŁEK
05.06.2023
ŚW. BONIFACEGO
18.00 1. Za † Stanisława Miera.
2. Za † Jana Flak – Msza Sw. ofiarow. od sąsiadów z ul. Kolejowej.
WTOREK
06.06.2023
7.30 1. Za † Ryszarda Kotońskiego w 30 dzień po śmierci.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
07.06.2023
18.00 1. Za † Eugenię Łabędzką, † męża Edwarda, † córkę Izabelę i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ojca Mariana Miziułę, † matkę Paulinę oraz †† z pokrew. z obu stron.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski prośbą o dalsze w int. Janiny Ogrodzińskiej z ok. 85 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA

08.06.2023
8.00 W int. Parafian.
11.00 Za † matkę Jadwigę Michali w roczn. śmierci.
12.15 Za † męża Ludwika Błyszczak w 35 roczn. śmierci.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski prośbą o dalsze w int. Moniki i Mateusza Bieńka z ok. 10 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
09.06.2023
9.00 POGRZEB: † Józef DYKA.
18.00 Za † Hildegardę Majeran – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
SOBOTA
10.06.2023
7.30 Za † Henryka Larysz w 30 dzień po śmierci.
18.00 1. Za † syna i brata Andrzeja w roczn. śmierci, † męża Sylwestra oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † syna Damiana Żuchniewicz w 12 roczn. śmierci, †† rodziców Annę i Jana Waćkowskich oraz † Stanisława Żuchniewicz.
NIEDZIELA
X ZWYKŁA

11.06.2023
8.00 Za † ojca Mieczysława Bartoszek oraz †† z rodzin Bartoszek i Konarski.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Janinę i Gerarda Pamuła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za †† rodziców Ingeborgę i Rudolfa Kunert, †† teściów Marię i Józefa Brzoska, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Alicja TERESZCZUK.
CHRZEST: Natan LEWANDOWSKI i Magdalena KNOPEK.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA
16.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, † Daniela Podolak, †† teściów Władysławę i Zygmunta Jakubowskich, † Ewę oraz †† z rodzin Łukaszyk i Parobek.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 28.05.2023 – 04.06.2023 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO

28.05.2023
18.00 1. Za † ojca Jana Dębowskiego, † teścia Sławomira Zdonek oraz †† z pokrewieństwa.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Agnieszki Skrzypkowskiej z ok. 50 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
8.00 Za †† Wandę i Henryka Adamczyk oraz †† z rodziny Maniak.
9.30 Za †† Czesława i Janinę Zdon, † Janinę Kulpa oraz †† z rodziny.
11.00 U R O C Z Y S T O Ś Ć    I    K O M U N I I    Ś W I Ę T E J.
12.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Agnieszki Ostromęckiej z ok. 40 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Małgorzaty Sapich z ok. 50 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
NMP MATKI KOŚCIOŁA

29.05.2023
9.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int wnuków Mikołaja i Krzysztofa oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
16.00 Za † Hildegardę Majeran – Msza św. ofiarow. od sąsiadów.
18.00 Za † męża Wiesława Rybak w 8 roczn. śm., oraz †† rodziców z obu stron
WTOREK
30.05.2023
7.30 W int. Parafian
18.00 a † Stanisława Wieczorek – Msza Św. ofiarowana od Marii i Andrzeja Mamak z Limanowej.
ŚRODA
31.05.2023
ŚWIĘTO
NAWIEDZENIA NMP
18.00 1. Za † Małgorzatę Bienia w 5 roczn. śm., † męża Piotra, †† dziadków oraz †† z rodzin Bienia i Szulc.
2. W int. Parafian.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK
01.06.2023
JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO
I WIECZNEGO KAPŁANA
18.00 1. O uświęcenie kapłanów.
2. O nowe liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.
PIĄTEK
02.06.2023
I PIĄTEK MIESIĄCA
18.00 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i w intencji pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Annę Bystry w 3 roczn. śm., oraz †† z rodziny Łukasiewicz – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
SOBOTA
03.06.2023
I SOBOTA MIESIĄCA
7.30 Do Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz o nawrócenie grzeszników i o pokój w sercach, rodzinach i na całym świecie.
18.00 1. Za † męża Stanisława Gilewskiego, †† rodziców, teściów i brata Mariana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Rainharda Porada, † ojca Jana Sapich, † matkę Amalię i V brata Bernarda.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ
TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ

04.06.2023
8.00 W int. Parafian.
9.30 Za †† rodziców Agafię i Michała Juc, †† rodzeństwo z obu stron oraz †† z rodzin Juc, Śwituszak i Kryska.
11.00 Za † ojca Eugeniusza Sydor w 7 roczn. śm., oraz †† dziadków z obu stron.
12.15 Za † Franciszkę Wach.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA
16.00 Rocznica I Komunii Św.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 21.05.2023 – 28.05.2023 r.

NIEDZIELA
WNIEBOWSTĄPIENIE
PAŃSKIE

21.05.2023
18.00 1. Za † męża Jana Czempik, †† rodziców, brata, teściów, szwagrów i szwagierki.
2. Za †† rodziców Irenę i Antoniego Bigaj, teściów Bronisławę i Stanisława Bator, męża Władysława oraz dziadków z obu stron.
8.00 Za † syna Damiana Pałosz w roczn. śmierci.
9.30 Za †† rodziców Eugenię i Jana Karaś, dziadków Marię i Jakuba Pławiak, Karolinę i Piotra Karaś, wujków Stanisława i Gintra, siostrę Stanisławę, †† z rodziny Borecki i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Danuty Szelaszuk z ok. 43 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
12.15 Za † męża Eryka Leonhard, † syna Roberta, † teściową Edeltraudę i † babcię Annę.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
16.00 Za †† Józefa i Józefę Harbej oraz † brata Józefa.
CHRZEST: Jakub HENNE.
PONIEDZIAŁEK
22.05.2023
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, braci Henryka i Gintra, siostry Renatę i Weronikę, siostrzeńców Rafała, Wojciecha i Jana oraz siostrzenicę Elżbietę.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski prośbą o dalsze w int. Beaty z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze zdrowie i błog. w pracy duszpasterskiej w int. ks. Pawła Macierzyńskiego z ok. 19 roczn. święceń kapłańskich.
WTOREK
23.05.2023
7.30 1. W int. Parafian
2. W int. rodziny Maciążek.
ŚRODA
24.05.2023
NMP WSPOMOŻENIA
WIERNYCH
18.00 1. Za †† dziadków Ingeborgę i Rudolfa Kunert, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Kazimierza Milczarek, Władysława Gruchałę i Leokadię Wójcik – Msza Św. ofiarowana od rodzin Gąsior i Pawelczyk.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
25.05.2023
18.00 1. Za †† rodziców Anielę i Franciszka Dziubek, †† trzech braci i bratową.
2. Za † matkę Klementynę Wierzbicką w 8 roczn. śmierci, † ojca Józefa, †† braci, bratową oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
PIĄTEK
26.05.2023
ŚW. FILIPA NERI
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP w int. wszystkich matek z naszej parafii.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Gabrieli Michalskiej z ok. 30 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
SOBOTA
27.05.2023
7.30 Za † matkę Marię Cimander, † Józefa Reimann oraz † Krzysztofa Strokę.
18.00 1. Za † ojca Jana Dębowskiego, † teścia Sławomira Zdonek oraz †† z pokrewieństwa.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Agnieszki Skrzypkowskiej z ok. 50 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO

28.05.2023
8.00 Za †† Wandę i Henryka Adamczyk oraz †† z rodziny Maniak.
9.30 Za †† Czesława i Janinę Zdon, † Janinę Kulpa oraz †† z rodziny.
11.00 U R O C Z Y S T O Ś Ć    I    K O M U N I I    Ś W I Ę T E J.
12.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Agnieszki Ostromęckiej z ok. 40 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Małgorzaty Sapich z ok. 50 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 07.05.2023 – 14.05.2023 r.

NIEDZIELA
V
WIELKANOCY

07.05.2023
18.00 1. Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w pewnej intencji.
2. Za † męża i ojca Janusza, †† rodziców Helenę i Michała, † brata Adama oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za †† rodziców Janinę, Marię i Ignacego Struzik, † siostrę Teresę, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † matkę Różę Gabriel w 20 roczn. śmierci, † ojca Franciszka †† z rodzin Konopka i Gabriel oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Andrzeja z ok. 60 roczn. ur. i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
12.15 Za †† rodziców Gertrudę i Czesława Trojanowskich, Genowefę i Ignacego Bodziony oraz †† z rodziny.
15.00 NIESZPORY MAJOWE
16.00 Za † żonę Hannę Smolik – Ziemniak w 8 roczn. śmierci, † teścia Marka Smolik oraz † ojca Józefa Ziemniak.
PONIEDZIAŁEK
08.05.2023
ŚW. STANISŁAWA BPA
18.00 1. Za † matkę Alicję Lenek, †† dziadków Marię i Eugeniusza Mastalerz oraz † wujka Krzysztofa.
2. Za †† dziadków Marię i Michała Korotusz oraz †† pradziadków z obu stron.
WTOREK
09.05.2023
7.30 1. W int. Parafian
ŚRODA
UROCZYSTOŚĆ NMP
KRÓLOWEJ POLSKI

10.05.2023
18.00 1. Za †† rodziców Urszulę i Reinera Mrzygłód oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za † Halinę Rafalską w 20 roczn. śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
11.05.2023
18.00 1. Za † matkę Stanisławę Witosz w 8 roczn. śmierci, † ojca Bogumiła, †† dziadków Helenę i Piotra Nowak, Jana i Marię Witosz oraz †† z rodzin Witosz, Nowak i Piłat.
2. W pewnej intencji.
PIĄTEK
12.05.2023
18.00 1. Za † męża i ojca Henryka Żelazny w 2 roczn. śmierci, †† teściów oraz †† z pokrewieństwa.
2. W intencji rodziców Bożeny i Łukasza o opiekę i Boże błogosławieństwo.
SOBOTA
13.05.2023
7.30 W pewnej intencji.
18.00 1. Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w intencji wnuków.
2. Za †† rodziców Teresę i Antoniego, siostrę Stefanię, braci Józefa i Stanisława, bratową Jadwigę, szwagra Adama i teścia Juliana.
NIEDZIELA
VI
WIELKANOCY

14.05.2023
8.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Rafała Piechy.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za †† rodziców Elżbietę i Stanisława Sierant, Łucję i Jana Kolender oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
ROCZEK: Antoni SŁABOŃ.
12.15 Za † Wacława Szoka w 30 dzień po śmierci.
15.15 NIESZPORY MAJOWE
16.00 Za † Daniela Uznańskiego w 6 roczn. śmierci, † Zdzisławę Uznańską w 16 roczn. śmierci, † Marię Ligus w 17 roczn. śmierci, † Stanisława Ligus w 14 roczn. śmierci oraz † Krzysztofa Ligus w 39 roczn. śmierci.