MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 03.12.2023 – 10.12.2023 r.

>

NIEDZIELA

I ADWENTU


03.12.2023
18.00 1. Za † ojca Andrzeja Kuziów w 26 roczn. śmierci, † matkę Józefę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Adama Chwedorowicz, †† rodziców Mariannę i Edwarda Jaszczak.
8.00 Za †† rodziców Rozalię i Teofila Rogala, brata Czesława, †† z rodzin Ślusarczyk i Rogala oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Lucyny i Stanisława Wypchło z ok. 40 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Ireny z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Andrzeja Koźbę w 1 roczn. śmierci.
15.15 NIESZPORY ADWENTOWE.
16.00 Za †† rodziców Mariannę i Jana Mucha oraz † brata Jerzego.
ROCZEK: Jakub HENNE.
PONIEDZIAŁEK
04.12.2023
ŚW. BARBARY
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. Św. Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. żyjących i zmarłych górników z naszej parafii oraz w int. ich rodzin.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Barbary Włodarczyk z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Marka Rudowskiego w 30 dzień po śmierci.
WTOREK
05.12.2023
18.00 1. Za † Magdalenę Knopek – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców ulic: Lipowej, Ogrodowej i Brzozowej.
2. Za † Jerzego Kalus – Msza Św. ofiarow. od Marii i Piotra z rodziną.
ŚRODA
06.12.2023
18.00 1. Za † Agnieszkę Szyszka – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
2. Za †† matkę Anielę Zaryczańską w 2 roczn. śm., ojca Władysława, ks. Bolesława Zaryczańskiego, † Franciszkę Zaryczańską, Marię i Jana Kurtycz oraz Mieczysława i Zdzisławę Zaryczańskich.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
07.12.2023
ŚW. AMBROŻEGO
18.00 1. Za †† Edwarda i Janusza Pikuła.
2. Za †† rodziców Ewę i Zbigniewa Makowskich.
PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

08.12.2023
8.00 Za †† rodziców Jana i Elżbietę Mostowskich.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Marii z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 W int. Dzieci Marii z naszej Parafii.
SOBOTA
09.12.2023
7.30 Za † matkę Annę Ramach w 30 dzień po śmierci.
18.00 1. Za †† rodziców Barbarę i Bernarda Pardyla, dziadków Jana i Elżbietę Pardyla, Franciszka i Marię Pitrasz oraz †† z pokrew. z obu stron.
2. Za † matkę Amalię Sapich, † ojca Jana i † brata Bernarda.
NIEDZIELA

II ADWENTU


10.12.2023
8.00 Za †† rodziców Mari ę i Pawła Wódka oraz Janinę i Gerarda Pamuła.
9.30 Za † Annę Kryska w roczn. śm., †† rodziców z obu stron oraz †† z rodzin Kryska, Juc i Śwituszak.
11.00 Za † męża Czesława Kiełbasę, †† rodziców Marię i Pawła Bienia, teściów Stanisława i Marię Kiełbasa, szwagrów Jana i Zdzisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † męża Czesława Kiełbasę, †† rodziców Marię i Pawła Bienia, teściów Stanisława i Marię Kiełbasa, szwagrów Jana i Zdzisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NIESZPORY ADWENTOWE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Wiktora Skrzypkowskiego z ok. 9 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Jakub Henne

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 26.11.2023 – 03.12.2023 r.

NIEDZIELA

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA


26.11.2023
18.00 1. Za †† ojców Pawła Szołtysik i Wincentego Leksy.
2. Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarowana od siostrzenicy.
8.00 Za † Magdalenę Knopek – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców ulic: Lipowej, Ogrodowej i Brzozowej.
9.30 Za † ojca Franciszka Gabriel w 45 roczn. śmierci, † matkę Różę, †† z rodzin Gabriel i Konopka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Marka Sikory z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † matkę Marię Lachur w 5 roczn. śmierci.
ROCZEK: Jakub BIEŃKA.
16.00 Za †† Annę i Czesława Buczny oraz †† z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK
27.11.2023
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Anny i Tomasza Bujara z ok. 9 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † ojca Prokopa Suchińskiego, † męża Kazimierza Surman oraz †† z rodziny.
WTOREK
28.11.2023
7.30 Za † Zofię Kusz.
ŚRODA
29.11.2023
18.00 1. Za † żonę Wiesławę Misińską w 4 roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. brata Tadeusza z ok. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
30.11.2023
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Amandy z ok. 27 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za †† rodziców Genowefę i Pawła Wyrzgoł, Małgorzatę i Engelberta Henne, Łucję i Edwarda Maleska, brata Jana, siostrzeńca Krzysztofa, Edeltraudę Mateja, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
01.12.2023
18.00 1. W int. czcicieli Serca Pana Jezusa oraz pyskowickiego Hospicjum.
2. Za †† rodziców Elfrydę Helmuta Wycisk, † siostrę Marię, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierp.
SOBOTA
02.12.2023
7.30 Do Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz o nawrócenie grzeszników i o pokój w sercach, rodzinach i na całym świecie.
18.00 1. Za † ojca Andrzeja Kuziów w 26 roczn. śmierci, † matkę Józefę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Adama Chwedorowicz, †† rodziców Mariannę i Edwarda Jaszczak.
NIEDZIELA

I ADWENTU


03.12.2023
8.00 Za †† rodziców Rozalię i Teofila Rogala, brata Czesława, †† z rodzin Ślusarczyk i Rogala oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Lucyny i Stanisława Wypchło z ok. 40 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Ireny z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Andrzeja Koźbę w 1 roczn. śmierci.
16.00 Za †† rodziców Mariannę i Jana Mucha oraz † brata Jerzego.
ROCZEK: Jakub HENNE.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.11.2023 – 26.11.2023 r.

NIEDZIELA
XXXIII ZWYKŁA


19.11.2023
18.00 1. Za † Ludwikę Bełkot w 3 roczn. śmierci, †† rodziców Kazimierę i Jana Śniechowskich, szwagierkę Marię, szwagrów Ryszarda i Janusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Petera Gutmana w 5 roczn. śmierci i † Jana Szuwarta.
8.00 Za † matkę Irenę Gądek, † siostrę Janinę w rocznicę śmierci oraz † ojca Stanisława Gądek.
9.30 Za † Andrzeja Hajda w 2 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Hajda i Janikowski.
11.00 Za † Mariana Tomczak.
12.15 Za † Męża i ojca Władysława Lenek w 7 roczn. śmierci, † syna Jana, †† teściów Mariannę i Wincentego oraz †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Ireny Foik z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
20.11.2023
ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
18.00 1. Za † córkę i siostrę Jolantę Paszkowską – Śliwka.
2. Za †† rodziców Józefa i Łucję Galonska oraz Annę i Ignacego Wabno.
WTOREK
21.11.2023
OFIAROWANIE NMP
7.30 W int. Parafian.
ŚRODA
22.11.2023
ŚW. CECYLII
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Martyny z ok. 30 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† Bolesława i Irenę Kycia, †† Urszulę Kycia, Józefa Raczyńskiego oraz †† z pokrew. z obu stron.
3. Za † Ernę Klytta w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
23.11.2023
18.00 1. Za † Agnieszkę Szyszka – Msza Św ofiarow. od sąsiadów i znajomych.
2. Za † Alojzego Kasza w 1 roczn. śmierci – Msza Św. ofiarow. od brata i bratowej.
PIĄTEK
24.11.2023
ŚW. ANDRZEJA DUNG-LAC I TOWARZYSZY
18.00 1. Za † Stanisława Wieczorek – Msza Św. ofiarow. od chrześniaka Karola z rodziną.
2. Za † męża Zygmunta, †† z rodziny Kasprzyk, †† rodziców, †† z rodziny Glacel, Wojtynek i Badura, †† brata, bratową, Hildegardę Grucza, Stanisławę Gulka i dusze w czyśćcu cierp.
SOBOTA
25.11.2023
7.30 Za † Urszulę Klytta – Msza Św. ofiarow. od Jadwigi i Stanisława.
18.00 1. Za †† ojców Pawła Szołtysik i Wincentego Leksy.
2. Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarowana od siostrzenicy.
NIEDZIELA

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA


26.11.2023
8.00 Za † Magdalenę Knopek – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców ulic: Lipowej, Ogrodowej i Brzozowej.
9.30 Za † ojca Franciszka Gabriel w 45 roczn. śmierci, † matkę Różę, †† z rodzin Gabriel i Konopka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Marka Sikory z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † matkę Marię Lachur w 5 roczn. śmierci.
ROCZEK: Jakub BIEŃKA.
16.00 Za †† Annę i Czesława Buczny oraz †† z pokrewieństwa.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 12.11.2023 – 19.11.2023 r.

NIEDZIELA
XXXII ZWYKŁA


12.11.2023
18.00 1. W intencji Ojczyzny.
2. Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarow. od koleżanek z apteki „Zdrowit”.
8.00 Za † Erikę Trzęsik – Msza Św. ofiarowana od VI grupy Róży Różańcowej.
9.30 Za † ciocię Klarę Wieczorek w 5 roczn. śmierci, †† siostry Gertrudę i Annę, † brata Henryka † Karola Stypa i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za †† rodziców Stefanię i Stanisława Boguckich
12.15 Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarow. od siostry i szwagra.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W ZALECKACH.
16.00 Za † męża Henryka Pietrowskiego w 1 roczn. śmierci.
PONIEDZIAŁEK
13.11.2023
ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA
18.00 1. Za † Agnieszkę Szyszka – Msza Św ofiarow. od Gerdy Szustkiewicz i rodziny Kowarsz.
2. Za † Agnieszkę Szyszka – Msza Św ofiarow. od sąsiadów i znajomych.
WTOREK
14.11.2023
7.30 Za † brata Józefa Larysz na pierwszą wiadomość o śmierci.
ŚRODA
15.11.2023
18.00 1. Za †† rodziców Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Ewy z ok. 51 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
16.11.2023
12.00 POGRZEB † Czesława KOPCZYŃSKIEGO.
18.00 1. Za †† rodziców Franciszkę i Franciszka Rachwał, †† siostry: Irenę i Bronisławę, braci Józefa i Piotra, †† szwagrów i bratowe oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Magdalenę Knopek – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców z ul. Różanej i Szkolnej.
PIĄTEK
17.11.2023
ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
18.00 1. Za † męża Herberta w roczn. śmierci oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Annelies Wessolly i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
18.11.2023
BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
7.30 Za † matkę Annę Ramach.
18.00 1. Za † Ludwikę Bełkot w 3 roczn. śmierci, †† rodziców Kazimierę i Jana Śniechowskich, szwagierkę Marię, szwagrów Ryszarda i Janusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Petera Gutmana w 5 roczn. śmierci i † Jana Szuwarta.
NIEDZIELA
XXXIII ZWYKŁA


19.11.2023
8.00 Za † matkę Irenę Gądek, † siostrę Janinę w rocznicę śmierci oraz † ojca Stanisława Gądek.
9.30 Za † Andrzeja Hajda w 2 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Hajda i Janikowski.
11.00 Za † Mariana Tomczak.
12.15 Za † Męża i ojca Władysława Lenek w 7 roczn. śmierci, † syna Jana, †† teściów Mariannę i Wincentego oraz †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Ireny Foik z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 05.11.2023 – 12.11.2023 r.

NIEDZIELA
XXXI ZWYKŁA


05.11.2023
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Klarę i Józefa Rassek i dziadków z obu stron.
2. Za †† rodziców Józefa i Łucję Pierzchawka, brata Józefa Pierzchawkę oraz teściów Marię i Nikodema Mokwa.
8.00 Za † Matkę Zofię Bartoszek oraz †† z rodzin Bartoszek i Kołodziej.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za † Klarę Bulenda.
12.15 Za † brata Krzysztofa Kołodziej.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W ZALECKACH.
16.00 Za †† Wandę i Henryka Maniak oraz †† z rodziny Maniak.
PONIEDZIAŁEK
06.11.2023
18.00 1. Za † męża Macieja Niemczynowskiego i † wnuka Jakuba Niemczynowskiego.
2. Za † Agnieszkę Szyszka – Msza Św ofiarow. od sąsiadów i znajomych.
WTOREK
07.11.2023
7.30 O Boże błogosławieństwo i w int nawrócenia rodziny.
ŚRODA
08.11.2023
18.00 1. Za † matkę Gertrudę Proksza , † ojca Alojzego, †† teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka oraz †† z rodzin Sordoń, Proksza, Cierpka i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Jadwigę i Augusta Grosz, bratową Elizabet, brata Alfreda oraz †† z rodzin Kołodziejczyk, Grosz i Gajda.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
09.11.2023
ROCZN. POŚWIĘCENIA BAZYLIKI NA LATERANIE
18.00 1. Za †† siostry Lucynę i Elżbietę oraz †† szwagierki Helenę i Marię.
2. Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z domu nauczyciela.
PIĄTEK
10.11.2023
ŚW. LEONA WLK.
18.00 1. Za †† rodziców Alojzego i Gertrudę Knopek, Teresę i Antoniego Sonsala, kuzynkę Genowefę, †† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa.
2. Za †† rodziców Mariannę i Kazimierza Kuczyńskich, ojczyma Karola Nawrot, †† z rodzin Waseńczuk i Kuczyński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
11.11.2023
ŚW. MARCINA Z TOURS
7.30 Za † Łucję Raczyńską w 1 roczn. śmierci, † męża Jerzego i † syna Gerarda.
18.00 1. W intencji Ojczyzny.
2. Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarow. od koleżanek z apteki „Zdrowit”.
NIEDZIELA
XXXII ZWYKŁA


12.11.2023
8.00 Za † Erikę Trzęsik – Msza Św. ofiarowana od VI grupy Róży Różańcowej.
9.30 Za † ciocię Klarę Wieczorek w 5 roczn. śmierci, †† siostry Gertrudę i Annę, † brata Henryka † Karola Stypa i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za †† rodziców Stefanię i Stanisława Boguckich
12.15 Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarow. od siostry i szwagra.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W ZALECKACH.
16.00 Za † męża Henryka Pietrowskiego w 1 roczn. śmierci.