MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 10.03.2024 – 17.03.2024 r.

NIEDZIELA

IV
WIELKIEGO POSTU


Laetare

10.03.2024
18.00 1. Za †† ojców Wincentego Leksy i Pawła Scholtysik.
2. Za † matkę Helenę Nobiałek w 14 roczn. śm., † ojca Edmunda, † męża Jana, †† z rodzin Nobiałek, Kaźmierczak i Stankiewicz oraz dusze w czyśćcu cierp.
8.00 Za † Erikę Trzensik – Msza Św. ofiarow. od rodziny Sieron.
9.30 Za †† rodziców Marię i Jana Michalik oraz siostrę Helenę Rabiańską w 12 roczn. śmierci.
11.00 Za †† rodziców Karolinę i Piotra Karaś, męża Gintra, †† brata i bratową, † Katarzynę Bodak oraz †† z rodziny.
12.15 Za † Brygidę Koss w 10 roczn. śm. oraz †† rodziców Teresę i Joachima Kowalskich.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † ojca i dziadka Jana Lis w 12 roczn. śmierci, † matkę Marię, †† dziadków Annę i Michała Lis, Annę i Jana Olender oraz †† z rodzin Lis i Olender.
PONIEDZIAŁEK
11.03.2024
18.00 1. Za †† Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa, †† kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † córkę Marzenę Januszkiewicz – Merta w 8 roczn. śmierci.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Barbary i Łukasza z ok. 10 roczn. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
WTOREK
12.03.2024
7.30 1. Za † Michała Magdę – Msza Św. ofiarow. od rodziny Janus z Trzęsówki.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
13.03.2024
18.00 1. Za †† Jana i Janinę Kijek.
2. Za † Jana Posackiego – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Kolejowej.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
14.03.2024
18.00 1. Za † brata Włodzimierza Jaskółę w 9 roczn. śm., †† kuzynów Jacka i Pawła Jaskóła, Grzegorza Kucharskiego i Janusza Turczyna.
2. Za † męża i ojca Tadeusza Ogonowskiego w 11 roczn. śmierci.
PIĄTEK
15.03.2024
18.00 1. W int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2.Za †† teściów Barbarę i Bernarda Miozga, męża Ernesta, szwagrów Jerzego, Henryka i Józefa, szwagierkę Emilię oraz †† z rodzin Pogrzeba, Havemeister i Stolc.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Macieja Witecy z ok. 12 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
16.03.2024
7.30 Za † matkę Władysławę Kierach w 16 roczn. śm., † ojca Edwarda, †† dziadków Sołtysiak i Kierach, chrześniaka Adama Lewandowskiego, Józefa Moroz, wujka Stefana Grelę, Stanisławę Sołtysiak i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Za † matkę Marię Kauder w 6 roczn. śm., † ojca Józefa oraz †† z rodzin Kauder, Szmit i Blaszczyk.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Edeltraudy Osiniak z ok. 65 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
NIEDZIELA

V
WIELKIEGO POSTU


17.03.2024
8.00 Za †† Adelajdę i Jana Pordzik, Janinę i Pawła Szmajnta oraz †† z rodzin Pordzik i Szmajnta.
9.30 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, †† dziadków z Rodzin Ociepka i Jagła i dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Za † syna Zygmunta Andrusiak w 7 roczn. śmierci oraz † ojca Jana.
CHRZEST: Hanna KRAWCZYK.
12.15 Za † ojca Stanisława Iwan w roczn. śmierci, † matkę Apolonie oraz †† z pokrewieństwa.
  GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † syna Michała Chomkę w 9 rocz. śmierci † ojca Bolesława, †† teściów Jana i Edwardę, szwagra Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 18.02.2024 – 25.02.2024 r.

NIEDZIELA

I
WIELKIEGO POSTU


18.02.2024
18.00 1. Za † matkę i babcię Ewę Makowską w 10 roczn. śmierci.
2. Za †† Stanisława, Rozalię i Zdzisława Stanowskich oraz †† z rodziny.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, Janinę, Marię i Ignacego Struzik, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † Za † syna Dawida Skrzypkowskiego w 10 roczn. śmierci, † ojca Józefa, † matkę Zdzisławę, † siostrę Marzenę oraz †† dziadków z obu stron.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Proboszcza z ok. 64 roczn. urodzin – Msza Św. ofiarow od Róż Różańcowych i Parafian.
12.15 Za † matkę Wacławę Wójcik w 13 roczn. śmierci, † ojca Józefa, † siostrę Krystynę, † brata Adama i † żonę Halinę.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jerzego i Dariusza z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
19.02.2024
18.00 1. Za †† rodziców Zygfryda i Urszulę Hytry, Jadwigę i Tadeusza Zięba oraz †† z pokrew.
2. Za † Annę Głowacką – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Kolejowej.
WTOREK
20.02.2024
7.30 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
ŚRODA
21.02.2024
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Bujara
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Anny z ok. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
22.02.2024
ŚW. KATEDRY ŚW. PIOTRA
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodzin Helis, Hadrych i Danisz.
2. Za † Katarzynę Drozd w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
23.02.2024
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. ks. Marcina z ok. roczn. urodzin – Msza Św. ofiarow od Róż Różańcowych i Parafian.
2. W int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
SOBOTA
24.02.2024
7.30 W int. Parafian.
18.00 1. Za †† rodziców Helgę i Gerarda Janoszka, †† dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Krystynę Krawczyk w 30 dzień po śm., †† rodziców Katarzynę i Bronisława Krasuckich oraz Annę i Pawła Krawczyk.
NIEDZIELA

II
WIELKIEGO POSTU


25.02.2024
8.00 Za † ojca Gerarda Skalec w 3 roczn. śmierci.
9.30 Za † ojca Rufina Mansfeld w 3 roczn. śmierci, †† dziadków Gertrudę i Pawła Mansfeld, Paulinę i Romana Wróbel, Agnieszkę i Szczepana Wieczorek, Gertrudę i Józefa Tworek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Jerzego Drozd w 11 roczn. śmierci, †† rodziców Agnieszkę i Gotfryda Wrazidło, oraz †† teściów Ewę i Józefa Drozd.
12.15 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, brata Jana, Marię Szczekała, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
  GORZKIE ŻALE.
16.00 Za †† Mariannę i Stanisława Szymańskich oraz †† z pokrewieństwa.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 04.02.2024 – 11.02.2024 r.

NIEDZIELA

V ZWYKŁA


04.02.2024
18.00 Za † męża Wernera Lukasik w 24 roczn. śmierci, †† z rodzin Paleta, Kokot i Jaworski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za † Antoniego Kubat.
9.30 Za †† rodziców Dionizję i Józefa oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za † Antoniego Kulpa, †† Krystynę, Marię i Antoniego Zdon oraz †† z pokrewieństwa.
12.15 Za †† rodziców Krystynę i Edwina Kazanców, † siostrę Marię, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Filip LEWANDOWSKI.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † męża Edwarda, †† braci Jana, Mariana i Włodzimierza i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
05.02.2024
ŚW. AGATY
18.00 1. Za †† Władysłąwę i Henryka Adamczyk, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Zdzisława Suchińskiego z ok. 75 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
WTOREK
06.02.2024
ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY
7.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Doroty i rodziny a dla †† o radość życia wiecznego.
ŚRODA
07.02.2024
18.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Kseni Strębskiej z ok. 15 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
08.02.2024
18.00 Za † Hildegardę Koźba w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
09.02.2024
18.00 Za †† Janinę i Jana Grześ oraz †† z pokrew. z obu stron.
SOBOTA
10.02.2024
ŚW. SCHOLASTYKI
7.30 Za † Emę Klytta w 30 dzień po śmierci.
18.00 Za † matkę Gertrudę Blaszczyk w 1 roczn. śm., † ojca Wilhelma, †† z rodzin Kawurek i Blaszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA

VI ZWYKŁA


11.02.2024
8.00 Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † męża i ojca Tadeusza Wala w 2 roczn. śm., †† teściów i dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Annę Szwarc – Steczkiewicz w 2 roczn. śm., oraz †† Annę i Kazimierza Ramach.
12.15 Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, † Franciszkę Strzotka, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
  Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Grzegorza Peisert z ok. 85 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 28.01.2024 – 04.02.2024 r.

NIEDZIELA

IV ZWYKŁA


28.01.2024
18.00 1. Za † męża i ojca Zygmunta Czarny, †† rodziców, rodzeństwo i pokrew. z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Emmę i Bernarda Richter, †† z pokrew. z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierp.
8.00 Za † żonę Zofię Merta w 21 roczn. śmierci oraz † córkę Marzenę.
9.30 Za †† Krystynę i Zygmunta Grochowskich – Msza Św. ofiarow. od rodziny Talmond.
11.00 Za † matkę Bronisławę Horbowiec w roczn. śmierci, † ojca Jana oraz †† z pokrewieństwa.
12.15 Za † matkę Natalię Sowa w 13 roczn. śmierci, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za †† Stefanię i Antoniego Polny, Mariannę i Stanisława Stasiuk oraz †† z rodzin Polny, Stasiuk, Szymczyk i Mieroniuk.
PONIEDZIAŁEK
29.01.2024
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Danuty z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. W pewnej int.
WTOREK
30.01.2024
7.30 W int. Parafian.
ŚRODA
31.01.2024
ŚW. JANA BOSKO
12.30 POGRZEB † Katarzyny DROZD, godz. 12.00 różaniec. Pon. i wt. różaniec o godz. 17.00.
18.00 Za † ojca Alfonsa Cierpka, † matkę Bożenę, †† teściów Gertrudę i Alojzego Proksza oraz †† z rodzin Cierpka, Proksza, Sordoń i Waloszczyk.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
01.02.2024
I CZWARTEK MIESIĄCA
17.30 Godzina Święta.
18.00 Za †† Stefanię i Jerzego Kubala oraz †† z pokrewieństwa.
PIĄTEK
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

02.03.2024
9.00 Za † Władysława Toczek – Msza Św. ofiarow. od Ewy i Józefa Trzcińskich
16.00 Za †† teściów Teodorę i Bronisława Dobiszewskich, †Józefa Basiak i †Halinę Skiba.
18.00 Za † ojca Eugeniusza Bednarek, † matkę Halinę, †† dziadków z obu stron, †† z rodzin Bieńkowski i Bednarek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
03.02.2024
ŚW. BŁAŻEJA
I SOBOTA MIESIĄCA
7.30 Do Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz o nawrócenie grzeszników i o pokój w sercach, rodzinach i na całym świecie.
18.00 Za † męża Wernera Lukasik w 24 roczn. śmierci, †† z rodzin Paleta, Kokot i Jaworski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA

V ZWYKŁA


04.02.2024
8.00 Za † Antoniego Kubat.
9.30 Za †† rodziców Dionizję i Józefa oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za † Antoniego Kulpa, †† Krystynę, Marię i Antoniego Zdon oraz †† z pokrewieństwa.
12.15 Za †† rodziców Krystynę i Edwina Kazanców, † siostrę Marię, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Filip LEWANDOWSKI.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † męża Edwarda, †† braci Jana, Mariana i Włodzimierza i dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 14.01.2024 – 21.01.2024 r.

NIEDZIELA

II ZWYKŁA


14.01.2024
18.00 1. Za † ojca i dziadka Zbigniewa Makowskiego w 25 roczn. śmierci.
2. Za † Annę Kopczyńską w 2 roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
8.00 Za † ojca Rudolfa Rak oraz †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Za †† Karola i Hildegardę Kosel, † Wernera Ryszko i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Danutę Skwara w 10 roczn. śmierci, † Kazimierza Kwiecień w 2 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Skwara i Kwiecień.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Hildegardy Walczak z ok. 90 roczn. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
16.00 Za †† Henryka i Czesława Sztomber oraz †† z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK
15.01.2024
18.00 Za †† Annę i Czesława Kopczyńskich
WTOREK
16.01.2024
7.30 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w int Urszuli i Dominika a dla †† o radość wieczną.
2. Za † brata Franciszka w 1 roczn. śm., i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA
17.01.2024
ŚW. ANTONIEGO OPATA
18.00 Za †† z rodzin Miozga, Kałuża i Kruczek.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
18.01.2024
18.00 Za † Stanisława Boreckiego, † Mariana Światłoń oraz †† z rodziny.
PIĄTEK
19.01.2024
ŚW. JÓZEFA PELCZARA
18.00 Za † matkę Marię Zając, †† teściów Henryka i Henrykę Piwowar oraz †† z rodzin Zając i Piwowar.
SOBOTA
20.01.2024
7.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Reimann i Antoniego Cimander oraz w int. †† Marii Cimander i Józefa Reimann.
18.00 1. Za † syna i brata Jana, † męża Władysława, †† rodziców Martę i Jana, teściów Mariannę i Wincentego oraz †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski.
2. Za † Tatianę Maniecką, †† rodziców Marię i Tadeusza oraz †† braci Mariana i Krystiana.
NIEDZIELA

III ZWYKŁA


21.01.2024
8.00 Za † Władysława Toczek w 30 dzień po śmierci.
9.30 Za † żonę i matkę Hildegardę Profus, † Joannę Sepioło, †† rodziców z obu stron, †† z rodzin Dusza, Kroner, Borucki i Kaszuba oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Sonia KOSEL.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Beaty z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
12.15 Za †† dziadków Blaszczyk, Osiniak, Popowczak i Malinowski.
16.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.