MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 11.12.2022 – 18.12.2022 r.

NIEDZIELA

III ADWENTU
GAUDETE


11.12.2022
18.00 1. Za † matkę Amalię Sapich, † ojca Jana i † brata Bernarda.
2. Za † męża Jana i †† z rodziny Sygidus.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego w int. Filipa Durczyńskiego z ok.18 roczn. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie
8.00 Za † Edwarda Piecka i †† z pokrewieństwa.
9.30 Za † męża Czesława Kiełbasa w 2 roczn. śmierci, †† rodziców Marię i Pawła Bienia oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Kacper STOŁOWSKI.
11.00 Za † Annę Kryska w roczn. śmierci, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz †† z rodzin: Kryska, Juc, Guz i Szumiec.
12.15 Za †† rodziców Helenę i Jana Walkowskich, braci Stanisława i Adama, Agnieszkę i Czesława Walisko, szwagra Ryszarda, Jadwigę Konieczną oraz †† z rodzin: Walisko, Walkowski, Konieczny i Patacz.
CHRZEST: Amelia FIGURSKA i Tymoteusz FIGURSKI.
15.15 NIESZPORY ADWENTOWE.
16.00 Za †† rodziców Jana i Elżbietę Mostowskich.
PONIEDZIAŁEK
12.12.2022
18.00 1. Za † Władysława Olender oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za †† Mariannę i Zofię Gucwa – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Wolności.
3. Za † Andrzeja Kośba – Msza Św. pogrzebowa.
WTOREK
13.12.2022
ŚW. ŁUCJI
18.00 1. Za † Mariana Mofinę – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
2. Za † Józefa Wojdałowicz.
3. Za † Jana Kubickiego w 30 dzień po śmierci.
ŚRODA
14.12.2022
ŚW. JANA OD KRZYŻA
18.00 1. Za † Weronikę Pieprzycką w 1 roczn. śmierci.
2. Za † matkę Mariannę Gucwa w 6 roczn. śmierci, † Jana, † siostrę Zofię, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Halinę Dudek w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
15.12.2022
18.00 1. Za †† rodziców Leokadię i Stanisława Ciesielskich oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za † męża i ojca Zygmunta Sikorę w 10 roczn. śmierci, †† teściów Mariannę i Jana Sikora oraz †† szwagrów i szwagierki.
PIĄTEK
16.12.2022
18.00 1. Za † matkę Elfrydę Kulawik w roczn. śmierci, † ojca Gerharda oraz †† z rodzin Kulawik i Filipowski.
2. Za †† Joannę i Andrzeja Wadowskich oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
SOBOTA
17.12.2022
7.30 W int. Parafian.
18.00 1. Za †† rodziców Barbarę i Bernarda Pardyla, †† dziadków Pardyla i Pitrasz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za † Krzysztofa Miera.
NIEDZIELA

IV ADWENTU


18.12.2022
8.00 Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Janinę i Gerarda Pamuła.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Karola z ok. 80 roczn. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za † żonę Halinę Wójcik w 6 roczn. śmierci, †† rodziców Krystynę i Stanisława, †† siostry Teresę, Elżbietę i Anielę oraz †† szwagrów Aleksandra i Adama.
12.15 Za † męża Władysława Stawarczyk, †† synów Włodzimierza i Krzysztofa i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NIESZPORY ADWENTOWE.
16.00 Za †† teściów Agnieszkę i Franciszka Szandurskich, męża Jana, †† z rodzin Szandurski i Lenek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 27.11.2022 – 04.12.2022 r.

NIEDZIELA

I ADWENTU


27.11.2022
18.00 1. Za † ciocię Klarę Wieczorek w 4 roczn. śm., †† siostry Gertrudę i Annę, brata Henryka, Karola Stypę i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża i ojca Sylwestra Walczak, †† szwagrów Kazimierza i Czesława, teściów Helenę i Leona, †† sąsiadów, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 W pewnej intencji.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Katarzyny z ok. 40 roczn. urodzin i Dominika z ok. 41 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp przez wstaw. Św. Katarzyny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą w int. żyjących i zmarłych pracowników Kolei z naszej parafii, w int. wszystkich będących na rencie i emeryturze oraz w int. ich rodzin.
12.15 Za † matkę Marię Lachur w 4 roczn. śmierci, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NIESZPORY ADWENTOWE.
16.00 Za † męża i ojca Henryka Żelazny, †† rodziców z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK
28.11.2022
18.00 1. Za † Mariana Mofinę – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
2. Za † Pawła Tęczar – Msza Św. ofiarowana od grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach.
WTOREK
29.11.2022
18.00 1. Za † żonę Wiesławę Misińską w 3 roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie w int. Adelajdy Ryszko.
ŚRODA
30.11.2022
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Amandy z ok. 26 roczn. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Joannę Wadowską w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
CZWARTEK
01.12.2022
I CZWARTEK MIESIĄCA
18.00 1. Za † Brygidę Urbanek, † męża Jana i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Rozalię i Teofila Rogala, † brata Czesława oraz †† z rodzin Rogala i Ślusarczyk.
PIĄTEK
02.12.2022
I PIĄTEK MIESIĄCA
18.00 1. W int. czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz w int. pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † ojca Andrzeja Kuziów w 25 roczn. śmierci, † matkę Józefę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
03.12.2022
ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO
I SOBOTA MIESIĄCA
7.30 Do Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz o nawrócenie grzeszników i o pokój w sercach, rodzinach i na całym świecie.
18.00 1. Za †† ojców Pawła Schołtysik i Wincentego Leksy oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Różę Jaworek w 1 roczn. śmierci oraz † ojca Jana.
NIEDZIELA

II ADWENTU


04.12.2022
8.00 Za † Franciszka Klytta w 30 dzień po śmierci.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 DDo BOp przez wstaw. Św. Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. żyjących i zmarłych pracowników górnictwa z naszej parafii oraz w int. ich rodzin.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Wiktora Skrzypkowskiego z ok. 8 roczn. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY ADWENTOWE.
16.00 Za †† rodziców Mariannę i Jana Mucha oraz † brata Ignacego.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 20.11.2022 – 27.11.2022 r.

NIEDZIELA
XXXIV
ZWYKŁA
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA


20.11.2022
18.00 1. Za † ojca Mariana Tomczak.
2. Za † Petera Gutmana w 4 roczn. śmierci oraz † Jana Szuwarta.
8.00 Za † Andrzeja Hajda w 1 roczn. śmierci.
9.30 Za †† Mirosława Drewniak w 2 roczn. śmierci oraz † teścia Stanisława Drewniak w 2 roczn. śmierci.
11.00 Za † córkę Jolantę Paszkowską – Śliwka.
12.15 Za †† rodziców Wandę i Henryka Adamczyk oraz †† z rodziny Maniak.
ROCZEK: Wiktor Olender.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † żonę Ludwikę Bełkot w 1 roczn. śmierci, †† rodziców Kazimierę i Jana Śniechowskich, szwagierkę Marię, szwagrów Ryszarda i Janusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
21.11.2022
OFIAROW. NMP
18.00 1. Za † Danutę Dajnowską – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. dzieci, wnuków i prawnuków – Msza Św. ofiarowana od babci Bronisławy.
WTOREK
22.11.2022
ŚW. CECYLII
7.30 1. Za †† rodziców Stefanię i Wojciecha Malinowskich, Zofię i Stanisława Popowczak, siostrę Janinę, brata Józefa, szwagrów Władysława i Józefa, bratową Władysławę i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA
23.11.2022
18.00 1. Za †† Stefanię i Stanisława Boguckich – Msza Św. ofiarowana od rodziny
2. Za † Zofię Gucwa – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Wolności.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
24.11.2022
ŚW. ANDRZEJA DUNG-LAC I TOWARZYSZY
18.00 1. Za † Zofię Gucwa – Msza Św. ofiarowana od III Grupy Róży Różańcowej.
PIĄTEK
25.11.2022
18.00 1. Za †† Macieja i Jakuba Niemczynowskich.
2. Za † Barbarę Pacan
SOBOTA
26.11.2022
7.30 W int. Parafian.
18.00 1. Za † ciocię Klarę Wieczorek w 4 roczn. śm., †† siostry Gertrudę i Annę, brata Henryka, Karola Stypę i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża i ojca Sylwestra Walczak, †† szwagrów Kazimierza i Czesława, teściów Helenę i Leona, †† sąsiadów, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA

I
ADWENTU


27.11.2022
8.00 W pewnej intencji.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Katarzyny z ok. 40 roczn. urodzin i Dominika z ok. 41 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp przez wstaw. Św. Katarzyny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą w int. żyjących i zmarłych pracowników Kolei z naszej parafii, w int. wszystkich będących na rencie i emeryturze oraz w int. ich rodzin.
12.15 Za † matkę Marię Lachur w 4 roczn. śmierci, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NIESZPORY ADWENTOWE.
16.00 Za † męża i ojca Henryka Żelazny, †† rodziców z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 13.11.2022 – 20.11.2022 r.

NIEDZIELA
XXXIII
ZWYKŁA


13.11.2022
18.00 1. Za † męża i ojca Władysława Lenek w 6 roczn. śm., † syna Jana, †† teściów Mariannę i Wincentego oraz †† z rodzin Lenek i Szandurski.
2. Za † męża Kazimierza, †† rodziców Prokopa i Annę oraz †† z rodzin Surman, Suchiński i Peszko.
8.00 Za †† Alojzego i Gertrudę Knopek, Antoniego i Teresę Sonsala, Kuzynkę Genowefę, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za † Jochanne Herrmann oraz †† z rodzin Herrmann i Sznajder.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodzin Kijek i Słaboń.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † Henryka Pietrowskiego w 30 dzień po śmierci.
PONIEDZIAŁEK
14.11.2022
18.00 1. Za †Jana Wilk w 25 roczn. śmierci.
2. Za †† rodziców Pawła i Jadwigę Michali, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
15.11.2022
7.30 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ewy Gorzołka – Matwiejczuk z ok. 50 roczn. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. W int. Parafian
ŚRODA
16.11.2022
18.00 1. Za †† rodziców Franciszkę i Franciszka Rachwał, †† siostry Irenę i Bronisławę, braci Józefa i Piotra, †† 3 szwagrów i 2 bratowe.
2. O świętość i dary Ducha Św. dla kapłanów i o powołania kapłańskie.
3. Za † Zofię Gucwa w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK
17.11.2022
ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
18.00 1. Za †† rodziców Annę i Ignacego Wabno, Łucję i Józefa Galonska oraz †† siostrę Genowefę i szwagra Andrzeja.
2. Za † Jerzego Libera w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
18.11.2022
BŁ. KAROLINY KÓZÓWNEJ
18.00 1. Za † męża Herberta w roczn. śmierci oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Jadwigę Walke oraz †† z rodziny.
SOBOTA
19.11.2022
7.30 Za † Annę Wadowską – Msza Św. ofiarow. od Bronisławy Siwiec i rodziny Ponikiewskich ze Stryszawy.
18.00 1. Za † ojca Mariana Tomczak.
2. Za † Petera Gutmana w 4 roczn. śmierci oraz † Jana Szuwarta.
NIEDZIELA
XXXIV
ZWYKŁA
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA


20.11.2022
8.00 Za † Andrzeja Hajda w 1 roczn. śmierci.
9.30 Za †† Mirosława Drewniak w 2 roczn. śmierci oraz † teścia Stanisława Drewniak w 2 roczn. śmierci.
11.00 Za † córkę Jolantę Paszkowską – Śliwka.
12.15 Za †† rodziców Wandę i Henryka Adamczyk oraz †† z rodziny Maniak.
ROCZEK: Wiktor Olender.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † żonę Ludwikę Bełkot w 1 roczn. śmierci, †† rodziców Kazimierę i Jana Śniechowskich, szwagierkę Marię, szwagrów Ryszarda i Janusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 06.11.2022 – 13.11.2022 r.

NIEDZIELA
XXXII
ZWYKŁA


06.11.2022
18.00 1. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, brata Józefa oraz teściów Marię i Nikodema Mokwa.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Gizeli z ok. 80 roczn. ur. oraz w int. Gizeli i Mikołaja z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za †† rodziców Augustyna i Jadwigę Grosch, brata Alfreda, bratową Erykę Grosch oraz †† z rodzin Kołodziejczyk, Grosch i Gajda.
9.30 Za † matkę Teresę Gądek, † siostrę Janinę w roczn. śmierci oraz † ojca Stanisława Gądek.
11.00 Za † matkę Zofię Bartoszek w roczn. śmierci, † ojca Mieczysława oraz o odpuszczenie wszystkich win wszystkim żyjącym i zmarłym z rodzin Bartoszek i Kołodziej.
12.15 Za † Włodzimierza Galas w 5 roczn. śmierci oraz †† rodziców z obu stron.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE W INT. ZMARŁYCH POLECANYCH W ZALECKACH.
16.00 Za † Mariana Dudę – Msza Św. ofiarowana od Mateusza i Doroty Sułkowskich.
PONIEDZIAŁEK
07.11.2022
18.00 1. Za †† Annę i Tadeusza Michorczyk – Msza Św. ofiarowana od Krystyny i Zygmunta Michorczyk
2. Za † babcię Marię Mocek.
WTOREK
08.11.2022
8.00 Za † kuzynkę Alicję Witak.
ŚRODA
09.11.2022
POŚWIĘCENIE BAZYLIKI LATERANEŃSKIEJ
12.00 POGRZEB: † Franciszka KLYTTA.
18.00 1. Za † matkę Gertrudę Proksza , † ojca Alojzego, †† teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka, †† z rodzin Proksza, Cierpka, Sordoń i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Mariana Mofina – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
10.11.2022
ŚW. LEONA WIELKIEGO
12.00 POGRZEB: † Łucji RACZYŃSKIEJ.
18.00 1. Za † matkę Mariannę Fagasińską w 16 roczn. śmierci.
2. Za †† siostry Lucynę i Elżbietę oraz †† szwagierki Helenę i Marię.
PIĄTEK
11.11.2022
ŚW. MARCINA Z TOURS
18.00 1. W intencji Ojczyzny.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Sylwestra z ok. 70 roczn. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
12.11.2022
ŚW. JOZAFATA
7.30 W int. Parafian
18.00 1. Za † męża i ojca Władysława Lenek w 6 roczn. śm., † syna Jana, †† teściów Mariannę i Wincentego oraz †† z rodzin Lenek i Szandurski.
2. Za † męża Kazimierza, †† rodziców Prokopa i Annę oraz †† z rodzin Surman, Suchiński i Peszko.
NIEDZIELA
XXXIII
ZWYKŁA


13.11.2022
8.00 Za †† Alojzego i Gertrudę Knopek, Antoniego i Teresę Sonsala, Kuzynkę Genowefę, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za † Jochanne Herrmann oraz †† z rodzin Herrmann i Sznajder.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodzin Kijek i Słaboń.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † Henryka Pietrowskiego w 30 dzień po śmierci.